A.Arjmand سه شنبه 24 اسفند 1395 13:23 نظرات ()
 • کانادا یک واژه هندی به معنی روستای بزرگ می باشد.
 • خرگوش ها و طوطی ها بدون نیاز به چرخاندن سرخود قادرند پشت سر خود را ببینند.
 • مادر و همسرگراهام بل مخترع تلفن هردو ناشنوا بودنده اند.
 • رشد دندانهای سگ آبی هیچگاه متوقف نمی گردد.
 • شمپانزه ها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند اما میمون ها نمی توانند.
 • روشناییی قرص کامل ماه برابر هلال ماه می باشد.
 • یک خرس قادر است با سرعت یک اسب بدود.
 • تمام قوهای کشور انگلیس جزو دارایی های ملکه انگلیس می باشد.
 • اختراع پیچ گوشتی بیش از پیچ صورت گرفت.
 • خودرو سازی بزرگترین صنعت در جهان می باشد.
 • در هر دو هفته یک زبان در جهان منقرض میگردد.
 • مدت زمان گردش سیاره عطارد بدور خود دو برابر مدت زمان گردش آن بدور خورشید است.
 • ون گوگ در طول حیات خود تنها یکی از نقاشهای خود را بفروش رساند.
 • زنبور از بوی عرق بدش می‌آید و به كسی كه بدنش بو دهد یا عطرزده باشد حمله می‌كند.
 • شیرینی تنها مزه‌ای است كه جنین در رحم مادر هم می‌فهمد.
 • زنبور عسل 5 چشم دارد كه 2 تا اصلی در بغل سر و 3 تا بر روی سر قرار دارد.
 • 20 درصد آب شیرین جهان میان آمریكا و كانادا قرار دارد.
 • بهترین شكارچی در خشكی خرس قطبی است.
 • خرس قطبی هنگامی كه روی دو پا می‌ایستد حدود 3 متر است.
 • در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگ‌ترین جمجمه را دارد.
 • خرس با تمام سنگینی خود می‌تواند با سرعت 50 كیلومتر در ساعت بدود.
 • حس بویایی خرس تقریباً 100 برابر قوی‌تر از انسان است.
 • كوه‌های آلپ در سال حدود یك سانتیمتر بلند می‌شوند.
 • بیماری قند اولین عامل كوری در مردم جهان است.
لطفا در بخش پسندیدن پست ها نظر خود را در خصوص هرمطلب ثبت نمایید!