A.Arjmand شنبه 25 آذر 1396 19:37 نظرات ()
کوتاه ترین داستان جهان توسط "ارنست همینگوی" نوشته شده است. ارنست همینگوی کوتاه ترین داستان جهان را در یک شرط بندی با یکی از دوستانش که ادعا کرده بود که با ۶ کلمه نمی‌توان داستان نوشت، نوشته است. نوشته زیر فقط یک جمله نیست, بلکه کوتاه ترین داستان جهان است. گفته میشود «ارنست همینگوی» این داستان 6 کلمه ای را برای شرکت در یک مسابقه داستان کوتاه نوشته است و برنده مسابقه نیز شده است.

!For Sale: Baby Shoes, Never Worn
برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده!
کوتاهترین داستان ترسناک جهان «در زدن» نام داستان کوتاه تخیلی‌ایست که فردریک بروان در سال ۱۹۴۸ نوشته. این داستان با دو جمله دلهره‌آور شروع می شه، که خودِ این دو جمله یک داستانک به حساب می آیند.
 
!The last man on Earth sat alone in a room. There was a knock on the door
آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند!