A.Arjmand دوشنبه 4 دی 1396 19:11 نظرات ()
پیری و تمام تغییرات بیولوژیکی مربوط به آن، حاصل کندی و از بین رفتن کارآیی سلول‌ها است. برای نمونه سفید شدن مو با افزایش سن نتیجه از بین رفتن سلول‌های بنیادی موجود در بافت ملانوسیت‌های تولید کننده رنگدانه است. به همین علت محققان تا کنون تلاش کرده اند تا با استفاده از روش‌های علمی از جمله ترمیم دی ان ای یا بخش‌های تقسیم‌شونده کروموزوم‌ها موسوم به تلومرها، فرآیند فرسایش سلول‌ها را معکوس کنند.


اکنون محققان با استفاده از محاسبات ریاضی اثبات کردند با وجود این که از دیدگاه نظری این روش ها موثر به‌نظر می‌رسند، اما در عمل چنین نیست. یکی دیگر از پیامدهای پیری این است که تعدادی از سلول‌ها به صورت نامحدود شروع به تولید مثل می‌کنند و این فرآیند به حدی ادامه می‌یابد که عملکرد این سلول‌ها بسیار شبیه به سلول‌های سرطانی می‌شود. بدین ترتیب اگر بتوان از پیری و فرسوده شدن سلول‌ها ممانعت کرد، سلول‌های سرطانی به صورت نامحدود تولید می‌شوند و اگر بتوان سلول‌های سرطانی را از بین برد، سلول‌های پیر و ناکارآمد در بدن انباشته می‌شوند.
از آنجا که موجودات چندسلولی در واقع حاصل همکاری مجموعه‌ای از سلول‌ها در بدن این گونه از موجود هستند، بدن این موجودات همواره رقابتی است و بیشتر اوقات تنها یک طرف از آن پیروز می‌شود. به عبارت دیگر با صرف‌نظر از این که سلول‌های جوان برنده این رقابت باشند یا سلول‌های پیر و ناکارآمد، سلامت جسمی ما همواره قربانی اصلی این رقابت است.