A.Arjmand شنبه 15 فروردین 1394 15:13 نظرات ()
هودسون (1990) با مرور پژوهشهای انجام گرفته در زمینه نقش فعالیتهای عملی در آموزش علوم، ضرورت انجام فعالیتهای عملی در مدارس را برای تأمین اهداف مهمی لازم می داند. این اهداف عبارتند از: تقویت روش‌های ایجاد انگیزه، آموزش مهارت ها، غنا بخشیدن به روش‌های یادگیری مفاهیم، توسعه روش‌ها و نگرش‌های علمی نظیر؛ تفکر آزاد، شفاف، آگاهانه، آینده‌نگر و نیز تقویت توانایی قضاوت منطقی در امور مختلف. پژوهش‌های هودسون در زلاندنو نشان‌می‌دهد که 57% دانش‌آموزان 13 تا 16 ساله فعالیتهای عملی را دوست دارند، اما 40% آنها هنگامی که نمی‌دانند چه نوع فعالیتی انجام می‌دهند و یا برداشت نادرستی از فعالیت‌ها دارند،

Image result for science beaker clip art

 انگیزة کمتری از خود نشان می‌دهند. نتایج حاصل از بررسی‌ها و مطالعات هودسون نشان می‌دهد که دانش‌آموزان هنگامی از فعالیتهای عملی بیشترین بهره‌ را می‌برند که موارد زیر به درستی اجرا شود:
  • فعالیتهای عملی، به صورت مشخص و آگاهانه انجام شوند.
  • فعالیتهای عملی دارای یک هدف شفاف و عملی باشند.
  • فعالیتهای عملی به صورت مستقل و با کنترل محدود انجام پذیرند.
نوع فعالیتهای عملی که بسیاری از دانش‌آموزان عهده‌دار انجام آن می‌شوند، با انتقال از دورة ابتدایی به دورة راهنمایی تغییر می‌کند. در ابتدای امر شاید انجام فعالیتهای عملی دارای ساختار مشخصی نباشد و  فقط به انجام چند فعالیت عملی بوسیله دانش‌آموزان محدود شود، اما در دورة راهنمایی، ممکن است فعالیتهای عملی معلم محور انجام گیرد که در آنها امکاناتی مثل آزمایشگاه مستقل و نیز انجام فعالیت‌هایی که در زندگی روزمره کاربردهایی داشته و همه‌گیر باشند، در نظر گرفته شود. هنگامی که فعالیتهای عملی نتواند سبب افزایش رشد تحصیلی شود، آمیخته‌ای از ناتوانی و بی‌ربط بودن مطالب علمی و فعالیتهای عملی، می‌تواند جایگزین انگیزه اصلی فعالیت‌های عملی گردد.
هودسون (1993) در رابطه با میزان فعالیتهای  عملی در مدارس، دو نوع الگو را پیشنهاد کرده است. اولین مورد یاددهی الگوهای رایج و معمول می‌باشد که ممکن است در خارج از آزمایشگاه نیز موجود باشد، و دومین مورد آموزش الگوهایی است که برای تربیت دانشمندان آینده لازم است. او دلایل خود را برای اجرای الگوی اول تحت عنوان «کناره‌گیری از موضوعات بی‌معنی» چنین بیان می كند:
«واقعاً سخت است که مثلاً تصور کنیم امکان فعالیت با یک پیپت و بورت در عملیات حجم‌ سنجی در درس شیمی، فقط باید در یک آزمایشگاه مجهز صورت گیرد، یا از یک اسیلوسکوپ و یا میکروسکوپ نمی‌توان در محیط غیرآزمایشگاهی مثل کلاس درس استفاده کرد. بسیاری از الگوهای رایج یادگیری را می‌توان به صورت فعالیت‌های عملی در خارج از محیط مدرسه و آزمایشگاه نیز انجام داد».
بدون شک انجام فعالیتهای علمی، بخشی از فرایند آموزش علوم می‌باشد. اما شواهد نشان می‌دهد که دانش‌آموزان نمی‌توانند برخی از فعالیت‌های علمی را به خوبی انجام دهند. هر چند بعضی از آزمایش‌ها را نمی‌توان بوسیله وسایل دست ساز انجام داد؛ اما این آزمایش‌ها را می‌توان با استفاده از فعالیت‌های رایانه‌ای، مثل مدل سازی، پردازش اطلاعات و یا شبیه‌سازی انجام داد.