BMI

A.Arjmand چهارشنبه 23 فروردین 1396 22:57 نظرات ()
شاخص توده بدنی یا شاخص کوتله یا بی‌ام‌آی (به انگلیسی: BMI، مخفف body mass index) سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است.

Image result for bmi wallpaper

در واقع این سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود. این شاخص در بین سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ توسط آدولف کوتله دانشمند بلژیکی ابداع شد. نحوه محاسبه آن بسیار ساده است و در بسیاری جاها برای مشخص کردن اضافه وزن و کسر وزن استفاده می‌شود.شاخص توده بدنی از طریق تقسیم وزن فرد به کیلوگرم بر توان دوم(x²) قدش به متر بدست می آید!
راهنمای مقدار BMI:
 دچار کمبود وزن شدید   کمتر از ۱۶٫۵
 کمبود وزن  از ۱۶٫۵ تا ۱۸٫۵
 عادی از ۱۸٫۵ تا ۲۵
 اضافه وزن از ۲۵ تا ۳۰
 چاقی کلاس ۱  از ۳۰ تا ۳۵
 چاقی کلاس ۲ از ۳۵ تا ۴۰
چاقی کلاس ۳بیش از40
مقدار BMI در سنین مختلف:
 ۱۹-۲۴ سال ۲۲
 ۲۵-۳۴ سال
 ۲۳
 ۳۵-۴۴ سال ۲۴
 ۴۵-۵۴ سال ۲۵
 ۵۵-۶۴ سال ۲۶
 ۶۵ سال به بالا ۲۷